ISSA fokuserar på utbildning för seglingsinstruktörer över hela världen, ständigt utveckla strategier för att lära ut hur man seglar och ger bästa möjliga seglarutbildning för skeppare. Det ger ISSA Certificate of Competence innehavare förtroende och medvetenhet. Håll dig säker, lära säker, blir ISSA instruktör.

 

Som en ISSA instrukör:

Har du internationellt erkända kvalifikationer;

Får du mångsidiga kunskaper i krävande marknadsföring;

Kan duarbeta i alla ISSA Accredited School;

Får du erfarenhet och expertis för att driva din egen skola;

Innehar du yrkeskvalifikationer för att få arbete inom båtbranschen.

 

Behörighet

För att kunna delta i ISSA:s instruktörsutbildning, skall den sökande ha kunskaper och färdigheter i nivå med Mästerskeppare. Mästerskeppare är en seglare med erfarenhet från åtminstone två seglings områden samt mer än genomsnittliga färdigheter i båthantering och kunskap om fritids navigering, sjövägsreglerna och meteorologii.

 

All utbildningen sker ombord på en segelbåt. Det kan vara högst 4 kandidater åt gången.

 

Träningsprogram

Utbildningen är uppdelad i följande steg:

Utjämning av kandidaternas kompetens. I de flesta fall kommer instruktörskandidaterna från väldigt olika regioner med varierande erfarenhet. Därför är det viktigt att börja träningen med utjämning av kandidaternas kompetens. Det tar vanligen från en till tre dagar.

Utveckling av pedagogisk förmåga. Kandidaterna övar undervisningsmetoder vid efterföljande steg av seglingsutbildning. Startar med mycket grundläggande seglingsklasser, går igenom mellanliggande nivåers övningar och gör mer avancerade utbildningar/studier i slutet av kursen.

Nästa fas består av praktik med verkliga seglingsklasser och verkliga elever. I början av detta skede arbetar instruktörs kandidaterna som instruktörs assistenter för att sedan omvandlas till oberoende instruktörer med full förmåga att undervisa, stödja och utvärdera framtida skeppare.

Den allra sista delen avser ett prov som drivs av en ISSA auktoriserad examinator.

 

Instruktörskandidater bor ombord på skolfartyget.

Schema

 

För mer information tveka inte att kontakta vårt kontor.

22 Lecha Street, Warsaw

issa@sailingschools.org

Tel. +48 22 245 49 78

Måndag-Fredag – 1330 UTC